příroda

14. února 2007 v 21:31 |  Jihomoravský kraj a Letonice
6. PŘÍRODA
Značná část území Jihomoravského kraje je tvořena krajinou intenzivně zemědělsky obhospodařovanou, s extrémním podílem orných půd, mnohdy i na svažitých erozně ohrožených pozemcích. Svůj podíl na tom mají i neuspokojivé vlastnické vztahy k půdě, kdy na většině zemědělské půdy hospodaří nájemci. Naproti tomu přibývá obcí i soukromých vlastníků, kteří projevují výrazný zájem o ochranu přírody ve svém okolí.
Na území Jihomoravského kraje se nachází Národní park Podyjí, chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras, Pálava, část CHKO Bílé Karpaty a dále kulturní krajina Lednicko-Valtický areál, zapsaný v roce 1996 do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
V rámci Programu revitalizace říčních systémů MŽP bylo v kraji financováno 19 revitalizačních staveb celkovou částkou 29 190 tis. Kč, z toho 11 akcí bylo v roce 2003 zahájeno a bude dofinancováno v následujících letech.
Z dotačního titulu Program péče o krajinu MŽP (titulu A-C) byla poskytnuta podpora ve výši 11 959 227 Kč na 63 akcí.
Na management zvláště chráněných území v kategorii NPR a NPP (mimo CHKO) bylo vynaloženo 2 437 tis. Kč na celkem 45 akcí v jedenácti chráněných územích (NPP Červený kopec, NPP Dunajovické kopce, NPP Malhotky, NPP Na Adamcích, NPP Pastvisko u Lednice, NPR Pouzdřanská step - Kolby, NPR Ranšpurk, NPP Rendezvous, NPP Stránská skála, NPP Váté písky, NPR Větrníky). Na management 221 maloplošných zvláště chráněných území kategorie PP a PR vynaložil Jihomoravský kraj 8 mil. Kč.
V roce 2003 probíhalo mapování pro účely vymezení územní soustavy NATURA 2000 a navrhování lokalit.
Problémem v oblasti ochrany přírody na území Jihomoravského kraje je skutečnost, že se nedaří realizovat prvky ÚSES na pozemcích ve vlastnictví státu (ve správě Pozemkového fondu ČR), přestože jsou zamýšlené akce v souladu s územním plánem. V následující tabulce jsou uvedeny počty a rozlohy zvláště chráněných území a přírodních parků zjištěné dle mapování GIS v roce 2003 a krajské evidence.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama