Jalový dvůr

14. února 2007 v 19:42 |  lesy a louky

JALOVÝ DVŮR - přírodní památka

Katastrální území Heršpice, výměra 22,34 ha.
Zřízena vyhláškou PZ ONV Vyškov ze dne 28.6.1990, č. usn. XIX-107/13 jako CHPV a s platností zákona č. 114/92 převedena do kategorie přírodní památka.
Území je označeno šesti tabulemi se státním znakem a 1 informační tabulí.
Průzkum vybraných řádů hmyzu (mravenci, vosy, střevlíkovití, vážky) a pavoukovců (sekáči) provedl Pavel Bezděčka v r. 1994-5.
Území se nachází v k. ú. Heršpice cca 500 m J od křižovatky silnice z Heršpic do Rašovic s cestou ke statku Jalový dvůr. Jedná se o Heršpický rybník na potoce Buchlová a přilehlé JV stráně a s mozaikou lesa, palouků a pastvin.
Důvodem ochrany je výskyt a rozmnožování několika druhů ponticko-panonské květeny na přilehlých stráních.
Geologickým podložím jsou jíly, slíny, pískovce a slepence flyšového pásma vnějších Karpat s vyvinutými těžšími půdami charakteru hnědozemě.
Rybník o výměře 3,69 ha je místem rozmnožování devíti druhů obojživelníků, a to skokana štíhlého, ropuchy obecné, ropuchy zelené, rosničky zelené, blatnice skvrnité, kuňky obecné, skokana hnědého a čolka obecného.
Na přiléhajících stráních byla dále pozorována ještěrka obecná, užovka obojková a slepýš křehký. Z rostlinných druhů jsou významné zejména vstavačovité, např. vstavač vojenský, bradáček vejčitý, dále sasankovka lesní a hvězdnice chlumní. V rákosinách navazujících na zátopu rybníka pravidelně hnízdí labutě.
Lokalitu je potřebné ochránit před negativními vlivy zemědělské výroby, zejména před znečištěním vody v rybníku splachy ze statku Jalový dvůr. V lesní části je nutno redukovat akát a obnovu lesního prostoru provádět dřevinami odpovídajícími danému vegetačnímu stupni, tj. porosty charakteru doubrav až dubohabrových. V nelesní části zajistit odstranění stařiny. Rovněž dochází ke střetu zájmů rybníkářství Pohořelice, které rybník využívá, a zájmů ochrany přírody - zarybnění dravými druhy ryb se může negativně odrazit na stavu populace obojživelníků.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama